23.2.10

Spoji točkice

Petar Lucić (Lučić, Lucij, latinski Petrus Lucius; Trogir, oko 1550. – Trogir, 30. siječnja 1614), trogirski plemić, zabavljao se prije više od 400 godina prevođenjem s latinskoga. U svome rukopisnom zborniku "Vartal" zabilježio je ovu pjesmu:


Kondicjuni od ispovidi. Po istomu. [tj. P. L.]



Bud ispovid česta, pura, virna, plačna,
Ponižena, čista, slobodna i jačna,
Poslušna, otajna, cila, sramežljiva,
Barza i očitna, umića, svadljiva.


Primijetit ćete da ispovijed ima šesnaest atributa. Lucić je preveo na hrvatski (dobro, čakavski) sljedeću mnemotehničku pjesmicu (a i sam ju je zabilježio u drugom svome rukopisnom kodeksu, tzv. Varia Dalmatica):


Conditiones confessionis



Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, uerecunda,
Integra, secreta et lachrymabilis, accelerata,
Fortis et accusans, et sit parere parata.


I ovdje ispovijed (confessio) ima šesnaest atributa. Njihovo prenošenje na hrvatski i smještanje u dvanaesterce očito je bilo neka vrsta verbalnog Sudokua. Sudoku čeka i nas: koji od šesnaest hrvatskih atributa odgovara kojemu od šesnaest latinskih?

Nema komentara: