30.6.10

Anth. Gr. 11, 34

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ


Λευκοΐνους πάλι δὴ καὶ ψάλματα καὶ πάλι Χίους
οἴνους καὶ πάλι δὴ σμύρναν ἔχειν Συρίην
καὶ πάλι κωμάζειν καὶ ἔχειν πάλι διψάδα πόρνην
οὐκ ἐθέλω· μισῶ ταῦτα τὰ πρὸς μανίην.
ἀλλά με ναρκίσσοις ἀναδήσατε καὶ πλαγιαύλων
γεύσατε καὶ κροκίνοις χρίσατε γυῖα μύροις
καὶ Μιτυληναίῳ τὸν πνεύμονα τέγξατε Βάκχῳ,
καὶ συζεύξατέ μοι φωλάδα παρθενικήν.

Filodem


I opet kamelije, bijesne gitare, i opet butelje
hijskoga vina, i opet parfemi iz Sirije,
i opet orgije, i opet kurvica s kapacitetom —
neću to više; zlo mi je od tog ludovanja.
Narcisama vi me ovjenčajte, flaute
dajte da slušamo, mažite me kremom od šafrana,
pluće navlažite Bakhom iz Mitilene,
u krevet mi stavite šokiranu djevicu.

28.6.10

Anth. Gr. 11, 434

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ


Ἢν ἐσίδῃς κεφαλὴν μαδαρὰν καὶ στέρνα καὶ ὤμους,
μηδὲν ἐρωτήσῃς· μῶρον ὁρᾷς φαλακρόν.

Lukijan


Ako vidiš glavu, prsa, ramena gole
ništa ne pitaj: ćelavu gledaš budalu.

Grotius vertit


Si caput absque pilis, humerosque et pectora cernas,
Dicere ne dubites, calvus hic est fatuus.

Anth. Gr. 11, 428

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ


Εἰς τί μάτην νίπτεις δέμας Ἰνδικόν; ἴσχεο τέχνης·
οὐ δύνασαι δνοφερὴν νύκτα καθηλιάσαι.

Lukijan


Što uzalud pereš to tijelo indijsko? Pusti kozmetiku!
Crnu se noć osunčati ne može.

Grotius vertit


Quid lavis Aethiopem? perituro parce labori.
Noctis enim tenebras irradiare nequis.

26.6.10

Mnogojezična frka na fakultetu


Do godine 1849-e učio se na Reci jezik Magjarski. Ja sam bio prvi, kojega je bansko věće na Reku poslalo Hrvatskomu jeziku učit. I u Zagrebu ranije se je počeo učit jezik Magjarski nego li Hrvatski. Našemu jeziku prvi je počeo učit profesor Smodek, tada se iza dokončenoga prvoga leta prava iz Pešte u Zagreb povrativši, pokojnim Kolarom nagovoren, da učini čtogod za svoj narod. Ako se ne varaju, bilo je to godine 1833-e. On oprosi nekoliko profesorov da mu dopuste našemu jeziku javno učiti, a koji dan posle reče mi pokojni Rakovec, moj sužitnik, da su te Smodekove lekcije na akademičkoj dasci pribite, nu da Magjarski učenici (za razplod Magjarstva u Zagreb pošiljani) strašno žamore te govore, da iz toga ne bude ničta, i da se to vse istom na saboru Požunskom pretresti i rěšiti ima. Rekšu Rakovcu da ga je strah, da od ista od vsega toga t. j. namišljenih lekcii Smodekovih ničta ne bude, profesorom toga se žamora plašećim i po prilici od podanoga dopusta odstupečim — ja mu zavrnuh: „Učinimo čtogod!" Kad ga videh skučene glave kdě ramenima stišće, sgrabih ljut ono hartije na stolu te na dvanajst ju koliko li cedulic razkrojiv, u tri jezika nečto pisati stadoh, Hrvatski, Latinski i Nemački. Oficirsku sinu jezik mi Hrvatski nikako nije od ruke išao, Latinski traljavo, nu Němački dobro. Kad bude oko polnoći, a ja pred akademiju, te utiskoh one cedule u okno, dobro ne klipajuće. Kad u jutro, al moj prijatelj Drkos, Vukmanac, prvi u školu (bio je jurista i convictista, napisavši malo kašnje poznatu knjižicu: "Genius patriae supra dormientibus ejus filiis".) Uztreba mu hartije te razgledav se po školi upazi cedule kdě kroz okno štrlje. Pročitav ih (kako smo vikli) začudi se čemu li su naměnjene, te s njimi brže nazad u školu, te čitaj pred učeniki medjutim se skupivšimi. Ne umiju danas reči, čto je na vsakoj bilo, ele na triu bilo je ovako: "Hört! Einige Leute, die wohl wissen sollten, was lingua patria heisst, die haben gemeint, das wäre ungarisch! Wird nicht Europa unserer spotten?" (Tuj sam migao na pokojnoga kanonika Mihića, ravnatelja u konviktu, kojega moj prijatelj Drkos biaše oprosio da sme slušati "praelectiones e lingua patria" na čto mu ovaj začudjen: Quales? e lingua Hungarica?") Na drugoj: "Wer sind die Kroaten? friedliche Unterthanen in Friedenszeiten, tapfere Krieger in Kriegszeiten, Besieger der Avaren, Türken und Tartaren, also freie Männer, keine Ungarnknechte!" Opet na drugoj: "Ein jeder Mensch ist frei geboren, und jede Nazion hat das Recht, sobald sie von einer andern unrechtmässiger Weise bedrückt wird, sich los zu machen. Nord-Amerika hat sich von England, Sud-Amerika von Spanien losgemacht; auch uns hat kein unerbittliches Schicksal für immer an Ungarn gekettet, und wenn es darauf ankommt, nieder mit den Ungarn!" Iza toga čitanja nastala strahovita rvanja i skubanja med Hrvati i Madjari. Familias sa katedre viče: „Silentium dominationes" nu slabo je pomagalo, er gospodičići biahu poběsněli. Dozovu Henfnera, profesora naravnoga prava, Němca iz Spiša (= Scepusium, die Zips) čoveka tada puno obljubljena, nu ni on ničta ne opravi. Napokon dojde stari, ćelavi, buckasti Domin, nosa zakučasta, vas uzpiren, te k mladićem: "Quid putant, quid cogitant, quid denique rerum meditantur dominationes? quam terribile vel nomen revolutionis itd." Njegovom se besědom vatra malo prigasila, nu u srdcu omladine to još tinjalo, te po ulicah kděkad i buknulo, kad bi se namerila kosa na brus. One cedule zlokobnice netko i sašio svilenim koncem bělim i crvenim, jedan si je od drugoga prepisivao te po njih koječega našarali n. p. "laus et honor auctori" pak "evangelium nostrum" itd. Profesori nemogavše cedulic dokopat ni doznat tko ih je napisao, te uvidevše da je bilo grešno, čto su te lekcije samo izpod ruke i vsak po se dopustili, dokončaše zasesti k stolu te složno věćati, ima li se jezik Hrvatski učit ili ne. Čto su bili mudriaši i privrženici Magjarski, otih k tomu zasědu nije ni bilo, nu je preko običaja došao i stari grof Sermage, kanonik i nadzor školski. Koliko sam mogao dočuti, ovako se ljudi ozivali. Stari Männer, (kako li se pisao) rodom iz Salzburga, dobar profesor matematike i dobar pače predobar čověk, nu slab Latinjanin i slab vitija, prvi se proturio te podigav naočnjake ovako ju nu počteno (po Němački) blesnu: „Ich seh nicht ein, ich weiss nicht, ich begreifs nicht, warum sich die Kroaten von den Ungarn sollten schopfbeuteln lassen" itd. Iza njega Henfner zaručen s Hrvaticom (Latinski): da Hrvati nisu ni robovi ni sluge Magjarske, nego da su braća pod jednim zakonom i jednim ustavom, nu ipak tako, da i svoja osobita prava imadu; da su im velike zasluge ne samo za Ugrinsku krunu nego i za cělo carstvo, pače i za čitavu Jeropu: er su kroz tolike vekove i tolikim junačtvom i tolikom krvlju Turke odbijali; da s toga velika nesreća bude za Hrvate i za Ugre, ako se ta dva naroda svadita te s prijateljstva na omrazu prejdeta; da čim se Magjari izobražavaju i u narodnosti svojoj pokrepljuju, ni Hrvati zaostati ne smědu, te i njim narodnost svoju da je podignut i uzvisit; da je napokon Zagreb glavom Hrvatske zemlje, te akademija Zagrebačka najsgodnije mesto, kde se Hrvatski jezik da uči. — Iza Henfnera podviže se Degoricia, te krupnim glasom nu kratkim razumom ovako se ozva: „Quis docebit? Quando docebit? ubi docebit?" koje mu uprose prihvati sadanji biskup Bistrički, Mojses, tada mlad i vatren profesor filosofije, te mu ih suzbi ovako: "čto se vremena tiče kada da uči: čto nam je do toga? može, ako hoće, lepo o polnoći. čto se města tiče, kdě da uči: začto da ne uči tamo kdě se i muzika uči? te obere li ono vreme, kad ja u obližnjoj školi predaju jezik Grčki, bude mi milije da on tamo narodni jezik uči: jer niti ja njega mesti budu niti on mene; milije, reku, nego da mi ona židovčad uši zaglušava svojom svirkom. A čto se napokon onoga tiče koji da uči: znamo da je rodjen Hrvat i da se tim jezikom bavi, da si je u Pešti pribavio doktorat filosofije, da je mladić dobra vladanja, da ono čega još ne zna po vremenu i naučanju istom naučiti može, da za sad drugoga nejma, da to bez ikakve plaće te samo iz ljubavi narodnoga jezika čini, da je već doba da se taj jezik uči: to su razlozi s kojih sam ja tvrdo za to, da mu se to dopusti." Nadzor školski ote mu razloge pohvaliv i još koju pridodav, napokon se dokonča, da Smodek na akademiji Hrvatski uči.

Fran Kurelac, Fluminensia ili koječega na Rěci, Zagreb 1862.

Na stranu romantičarski preporodni zanosi (i usputna antisemitska zafrkancija): zanimljivo je detaljno prikazivanje tko i kada koristi latinski, ili druge jezike.

Slabljenje Gibbona

Pojavio se hrvatski prijevod prvog sveska djela Edwarda Gibbona (1737–1794), The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, po prvi put objavljenog između 1776. i 1788. Prevodilac je Marijan Boršić, izdavač je zagrebačka Naklada Stih. To je valjda prvi put da je Gibbon progovorio hrvatski.

A zove se ovako: Slabljenje i propast Rimskoga Carstva.

Nisam knjigu još vidio, ali prijevod naslova mi se ne sviđa. Carstvo koje slabi? Možda, ali je --- oprostite na igri riječi --- preslabo. Carstva propadaju ili se raspadaju. Metaforika ljudskog tijela postoji, znam ("slabljenje vida", "slabljenje organizma"), ali ne "prelazi rampu": jednostavno je u hrvatskom ne osjećam. Premalo je poetska, previše administrativna.

Nije ni srpski prijevod ništa bolji: "Opadanje i propast Rimskog carstva", kao da je carstvo rijeka (mada je knjiga čak i kod nas bitno jeftinija od hrvatske).

Možda je za Gibbona jednostavno prekasno. Trebalo ga je, sa svim zlobnim opaskama na račun Crkve, prevesti oko 1800.

Ja bih, inače, prčkajući, preveo "Povijest propasti i pada Rimskoga Carstva".

Nemamo, inače, ni Carlylea na hrvatskom (samo na srpskom, iz 1933, prema NSK), ni Mommsenovu rimsku povijest (samo u izboru na slovenskom, iz 1980), od Micheleta samo Vješticu iz 2003. Nije to važno zbog "fakata", koliko zbog učenja kako pisati.

Gildersleeve i Pindar

Tražio sam ovo neko vrijeme:


But Mezger has reinforced Westphal's theory by a discovery of his own. While committing the odes of Pindar to memory, he noticed the frequent recurrence of the same word, recurrent or close equivalent, in the corresponding parts of strophe and antistrophe, epode and epode. These recurrent words are all significant, all mark transitions, and were all intended as cues to aid the memory of the chorus and
to guide the thoughts of the hearers.

Pindar; Gildersleeve, Basil L. (Basil Lanneau), 1831-1924, The Olympian and Pythian odes (1885), New York, N.Y. : American Book Company


Evo Mezgera na kojeg misli Gildersleeve:

Das Vorhandensein von Responsionsworten in den pindarischen Gedichten hat sich dem Verf. von selbst aufgedrängt, da er jede einzelne Ode, ehe er sich an ihre Bearbeitung machte, auswendig lernte und wiederholt laut recitirte. Diesem Umstand glaubt er es auch zu verdanken, wenn es ihm hie und da gelungen sein sollte, die Gedanken des Dichters richtiger als die bisherigen Ausleger zu erfassen. Er möchte es darum allen, welche den grossen Lyriker gründlich verstehen lernen wollen, namentlich aber angehenden Philologen, dringend ans Herz legen, sich dieser verhältnissmässig geringen Mühe, die sich reich belohnt, nicht zu entziehen. Denn
erst wenn man sich den vollen Wortlaut eines Gedichtes so angeeignet hat, dass man ihn unabhängig vom Buch mit sich herumzutragen vermag, gewinnen die Gestalten des Dichters Leben, treten seine Gedanken klar und scharf hervor und zeigen sich die überaus zahlreichen Beziehungen, durch welche die einzelnen Theile eines jeden Gedichtes zu einem künstlerischen Ganzen verwebt sind.

Mezger, Friedrich (1832-1893), Pindars Siegeslieder (Leipzig, B. G. Teubner, 1880)

5.6.10

Petar Lucić, prevodilac

Salustije:


Concordia parvae res crescunt, discordia maxumae dilabuntur. (Bellum Iugurthinum 10,6)

Prepjevao, u drugoj polovici 16. st, Petar Lucić, i zapisao u svome rukopisnom zborniku Vartal, f. 324v (br. 109, s. 565 Kolumbićeva izdanja):

P(etar) L(ucij) istumačiU jedinstvu mala napridak imaju,
A u nesklad vela nazada padaju.

Mislim da je prijevod prilično duhovit (usp. discordia... dilabuntur: nesklad... nazada padaju; mala / vela je korištenje osebujnih potencijala hrvatskoga).

Drugi je Lucićev distih (slijedi odmah ispod, na istoj stranici) također stihovana verzija proznog teksta. Laktancije, De ira Dei:

Imo, inquit, si irascitur Deus, statim debuit uindicare, et pro merito quemque punire. Atenim si id faceret, nemo superesset. (Lact. ira 20)

Petar Lucić:

Isti


Da bi za svaki grih Bog na nas gnjiv pušćal,
U mal čas od nas svih nitkor ne bi ostal.