31.5.08

Na hiljadu raznih jezika


"Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uvetima života, iz veka u vek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima."

To je izmedju ostalog rekao Ivo Andrić u govoru prigodom primanja Nobelove nagrade. Jedna od tih priča koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima jest i priča grčkog i rimskog čovjeka. To je priča o sudbini, priča o životu, ljubavi, radosti i patnji, priča o dogadjajima. Nalazeći se negdje na putu od drevnih patrijarhalnih pričanja, još svježih u njegovoj glavi, osvježavajući prošlost pjesmama pjesnika zaodjenutim mitskim shvaćanjima, a upućen prema budućnosti, nalazeći se u svom povijesnom trenutku, antički je čovjek bio jedan od preteča i naše književnosti i velikih izdavačkih kuća.

Osjećajući da je postao centrom svijeta, barem u neku ruku, osjećajući da se sve nekako vrti oko njega i da je bačen u taj kovitlac, antički čovjek dao nam je svoje misli i svoje osjećaje, pružio nam je svoj ponos i svoj plač, ostavio nam je svoje bitke i svoju prošlost, pokazao nam svoje sanje i svoj život, projicirao nam je svoje bogove i božice. I mi se vrtimo na tom Olimpu misli i Parnasu srca, na Helikonu jednoga i s Muzama drugoga, i mi osjećamo tu toplinu, osjećamo sunce Mediterana s mirisom borova i maslina, osjećamo azur neba i boje vinograda, čujemo pjesmu iz šuma i udar vesala o morsku pučinu, ali ujedno isprepleteno vidimo i olujno nebo, kriku neutješivu galebova i otegnut tužan zvuk iz utroba galija, osjećamo vjetar koji se diže na moru i baca valove, a tisuće kapljica vode lete u nedogled.

Danas kada izlazi prvi broj ovog našeg lista, željeli bismo da kroza nj pristup problematici klasične filologije bude lakši.

Naše doba, s pravom ponosno na vlastita velika dostignuća u znanosti i tehnici, često nije dovoljno svjesno svog duga prema davnim misliocima koji su stvorili čvrste temelje na kojima počiva sve što je evropski čovjek izgradio.

"U praktičnom djelovanju drugi su narodi i drugi kulturni krugovi došli do istih iskustava kao i Grci. Ali ono u čemu se grčki način mišljenja od samog početka razlikovao od načina mišljenja drugih naroda bila je sposobnost da praktično pitanje postavi kao načelno i tako dosegne gledišta s kojih se može u šarenilu iskustava uspostaviti red i učiniti ga pristupačnim ljudskom mišljenju. Početak zapadne kulture karakterizira uska povezanost načelnog postavljanja pitanja i praktičnog djelovanja koju su ostvarili Grci. Na toj povezanosti leži cjelokupna snaga naše kulture još i danas." To su riječi Wernera Heisenberga.

Naš list trebao bi imati kao okosnicu klasičnu filologiju, ali on bi tretirao i ostale znanstvene discipline, ukoliko bi u pojedinim temama interferirale s klasičnom filologijom, kao izmedju ostalog, npr. komparativnu književnost, kroatistiku s hrvatskim latinizmom, opću lingvistiku, povijest, arheologiju.

Suradnja u listu otvorena je i studentima i profesorima klasične filologije, kao i u pojedinim slučajevima i djacima klasičnih gimnazija, pa i svima onima čiji se prilozi uklapaju u tematski okvir lista.

Možda je i jedan od motiva za pokretanje ovakva lista to što bi njime bila dana jedna od mogućnosti za realizaciju i temeljne koncepcije sveučilišne reforme: koordiniranje srodnih znanstvenih disciplina i angažiranje studenata za kreativan znanstveni rad i time ostvarivanje njihova svestranijeg i dinamičnijeg profila.

U svibnju 1973. — prije trideset i pet godina — ovaj se tekst pojavio kao uvodnik prvoga broja filološkog časopisa Latina et Graeca (broj je koštao 8 dinara, a godišnja je pretplata bila 15). Studenti koji su uređivali časopis bili su mi profesori kad sam studirao; neki su od njih danas u mirovini, neki su i u boljim spominjanjima.
Časopis Latina et Graeca bio je, u srednjoj školi, moj prvi svjesni susret s filologijom, sa znanošću o antičkom svijetu; dotad sam poznavao latinski i grčki kao školske predmete. U biblioteci koja je izrasla uz taj časopis (također po imenu Latina et Graeca) naučio sam što je dobro prevođenje s latinskog i grčkog, i da postoje i zanimljivi grčki i latinski tekstovi.
Ukratko — čestitke.
Schola Graeca et Latina

Pikanterija


Čitajući pažljivo — s iskustvom nekoga tko je itekako dobro naučio što je na ovome svijetu nervus rei gerendae — u "pozdravnoj riječi" profesora koji je tada bio doajen klasične filologije čujem vrlo poznate odjeke:

PITANJE AKADEMIKU PROFESORU VELJKU GORTANU: ŠTO MISLITE O NAŠEM POTHVATU?Vaš pothvat, naime pokretanje studentskog stručnog časopisa LATINA ET GRAECA, zaslužuje samo pohvalu. On jasno pokazuje kako elan mladih ljudi ne poznaje prepreka koje ne bi mogao svladati. Na taj pothvat odlučili ste se motu proprio bez ikakvih sugestija sa strane. Utoliko je on vredniji. Odlučili ste izdavati vlastiti časopis, pripremili ste gradju za prve brojeve iako niste imali potrebna sredstva za pokriće troškova izdavanja. Niste sustali ni onda kad su vas iznevjerile nade i očekivanja i kad ste od svoga Fakulteta čuli da, na žalost, nema raspoloživih sredstava niti da djelomično podupre vaš stručni časopis. Niste sustali, nego ste mukotrpnim obijanjem pragova pokrili glavni dio izdataka za papir i tisak jer drugih izdataka i nemate kad svi vaši suradnici sve rade bez honorara.
(...)


Schola Graeca et Latina at the Stelea Monastery: andrepo12.

Lanena knjiga


Gods float in the azure air
bright gods and Tuscan

(Ezra Pound, Cantos


Lanena knjiga je ona s egipatske mumije u zagrebačkom Arheološkom muzeju (o knjizi postoji i pristojan članak na hrvatskoj Wikipediji).

O liber linteus odlani možemo čitati studiju koja teži definitivnome: L.B. van der Meer, Liber Linteus Zagrabiensis. The Linen Book of Zagreb. A Comment on the Longest Etruscan Text. Monographs on Antiquity, 4. Leuven: Peeters, 2007. Pp. x, 210; color and b/w figs. 28, color pls. 12. ISBN 978-90-429-2024-8. €72.00.

Etruscans

Recenzija se pojavila nedavno u slobodno dostupnom internetskom znanstvenom časopisu Bryn Mawr Classical Review, napisala ju je Jean MacIntosh Turfa (University of Pennsylvania Museum).

Iz zaključka te recenzije:

Van der Meer's interpretations sometimes follow alternative or minority versions (he scrupulously cites all versions), but even if we disagree with individual readings, we now have the framework on which to hang our own, and all subsequent, translations of this text. Much will change, as more inscriptions are discovered, but without this compilation, the Zagreb document would be virtually inaccessible except to a handful of Etruscan linguists, since the amount of analytical scholarship already published is so great, and so difficult to judge. This volume puts the Zagreb liber linteus on the bookshelf with the other major Etruscan inscriptions, making this linguistically and archaeologically unparalleled resource accessible as never before.

Van der Meerove interpretacije katkad slijede alternativna ili manjinska čitanja (on savjesno citira sva), ali čak i ako se s pojedinim čitanjem ne složimo, dobili smo okvir unutar kojeg možemo graditi vlastite prijevode ovoga teksta, i sve kasnije. Mnogo će se toga promijeniti kako budu otkrivani daljnji natpisi, ali bez ove kompilacije zagrebački bi dokument bio praktički nepristupačan (osim nekolicini lingvista etruščanskoga), budući da je količina već objavljenih analitičkih znanstvenih radova golema i teško ju je vrednovati. Ova knjiga zagrebački liber linteus stavlja na policu kraj ostalih većih etruščanskih natpisa, čineći ovaj lingvistički i arheološki resurs bez premca dostupnim kako nikad nije bio.


Uz recenziju ima i domaća crtica. Saznao sam za knjigu od kolege s faksa koji prati BMCR redovnije od mene. Javio sam vijest dalje, kao pravi partizanski kurir. Povratna informacija kaže da je knjiga Van der Meera "stigla" i do Arheološkog muzeja, gdje je netko "dobio zadatak" da napiše prikaz.

Meni se osobno ovo čini odličnim trenutkom da se oko liber linteus digne nešto prašine (Zgodno se poklopilo što je Pallotinova knjiga o Etruščanima netom prevedena na hrvatski: Massimo Pallotino, Etruščani : Etruskologija, Svitava, Zagreb 2008.). OK, Apoksiomen je fantastičan, ali imamo mi još toga. Napravi se prezentacija knjige (WorldCat, dapače, otkriva da postoji i zagrebačko izdanje!), pozove se autor u goste (možda je već i bio, pa ja ne znam?), digitalizira se LL i stavi na internet pod Creative Commons licencom --- po modelu Multitekstualnog Homera, a u okviru Hrvatske kulturne baštine --- s prijevodima na nekoliko svjetskih jezika... Sponzorira se neki konceptualni umjetnik da napravi nešto na LL/etruščansku temu...

Kako ono kaže Calderon, što je ono život?


Those Darned Etruscans: slika TheNinth.

30.5.08

Kvintilijan optimist

Pedagozi moraju biti optimisti. Kvintilijan (na samom početku Obrazovanja govornika) uspijeva to spojiti s onim što našim nježnim, anakronističnim ušima zvuči prokleto muškošovinistički (sin? otac? kako se ti razmnožavaju -- dijeljenjem, kao amebe?):


Igitur nato filio pater spem de illo primum quam optimam capiat: ita diligentior a principiis fiet. Falsa enim est querela, paucissimis hominibus uim percipiendi quae tradantur esse concessam, plerosque uero laborem ac tempora tarditate ingenii perdere. Nam contra plures reperias et faciles in excogitando et ad discendum promptos.

(Quint. inst. 1, 1, 1)

Puma polatinio

Aestivum... Donum consilii... Tako je vruće da je moj omiljeni ulični umjetnik (i susjed na blogspotu) propisao latinski.

16.5.08

Jedan dan na Filozofskom fakultetu

1i2su5

(Naravno, radi se o tome da različite vrste predavanja različito vrijede; 1 sat predavanja su 2 norma-sata, 2 sata seminara su 3 norma-sata. A odabrao sam ovaj posao jer volim čitati knjige!)

14.5.08

Grci dobro pišu 2

ἐπ' ἐκείνοις δὲ ὄντος αἰεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν καὶ ἐφ' ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύνασθαι
(Thuk. 3.12)
"Budući da je njihovo uvijek napadati, i naše treba biti preventivno se osvećivati." Naravno, Tukidid. Koja realpolitika. Grčki sve to kaže bez ijednog zavisnog veznika, ostajući tako lukavo u neodređenostima, u višeznačnostima veza između dva događaja ("budući" je previše plošno, previše jednosmjerno). A preemptive strike na kraju je, naravno, jedna riječ: προαμύνασθαι.

Grci dobro pišu 1

δείσας τὸ ζῆν
(Plat. apol. 28d)

"Uplašio se života." Ali nije majstorstvo samo u ideji. Gramatički, glagol je u participu: "uplašivši se života". Element spreman za uklapanje u daljnju rečenicu. Platon, Obrana Sokratova.

Bilješka

Davor Kapetanić, "Tekstologija kao pristup književnom djelu", Umjetnost riječi 5(1961), br. 1-4.

Iz Antuna Šoljana

Ima cijela jedna literarna antologija, kavanski folklor, kolektivna i usmena legenda o piscima kojih djela nismo čitali. U nas je priličan broj takvih pisaca: i to s toga što djela ili nisu napisali, ili što ta djela nisu u dostupnijim i novijim izdanjima.

A. Šoljan, "Podlistak podlistja hrvatskoga" (Prikaz knjige: izbor kritičke proze Tina Ujevića, VIII knjiga Hrvatske književne kritike, ur. Miroslav Vaupotić, Zagreb: Matica Hrvatska, 1964), Umjetnost riječi 8(1964), br. 4, s. 295.

Ulični hodač 2

Kako sve juri dok sjedim. Moram hodati da bi se brzina smanjila na čovjeku podnošljivu mjeru.

12.5.08

Zagreb

To je prva riječ koju je J svjesno i samostalno pročitao (bilo je to još 29. travnja). Bio je jako uzbuđen: shvatio je kako se slova slažu u riječi, i otvorili su mu se novi vidici. Mada još ne zna sva slova, skužio je princip.

Ulični hodač

Moram misliti u hodu (ali doslovce). Zadnji su tjedni takvi da vremena za razmišljanje — onako kako sam nekoć mislio da se to radi: slobodno, bez žurbe, slijedeći nekakav prirodni tempo — imam samo dok hodam. Ostalo je prisiljeno ko kupus.

Reklama s gmaila

3M folije za stakla

Zatamnjena auto stakla pružaju mogućnost seksa na javnom mjestu


Filološki komentar: nemam ništa protiv seksa na javnom mjestu, ali koja je poanta seksa na javnom mjestu ako nema šanse da te itko vidi?


Buhali zdes
Buhali: grrrrl.