14.5.08

Grci dobro pišu 2

ἐπ' ἐκείνοις δὲ ὄντος αἰεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν καὶ ἐφ' ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύνασθαι
(Thuk. 3.12)
"Budući da je njihovo uvijek napadati, i naše treba biti preventivno se osvećivati." Naravno, Tukidid. Koja realpolitika. Grčki sve to kaže bez ijednog zavisnog veznika, ostajući tako lukavo u neodređenostima, u višeznačnostima veza između dva događaja ("budući" je previše plošno, previše jednosmjerno). A preemptive strike na kraju je, naravno, jedna riječ: προαμύνασθαι.

2 komentara:

Anonimno kaže...

evo baš čitam vašu knjigu Noga filologa i smatram je vrlo zanimljivom i čak odličnom. Vaša razmišljanja su nadasve inteligentna i sočna za čitati.

L.J.K.

Mad Webber kaže...

Onaj tko se prvi osvećivao osvećivao se unaprijed. Pretpostavljamo da se radi o prvom čovjeku, Adamu, tj. onom koji je prvi nastao mutacijom koja mu je omogućila da lovi na daljinu - kopljem, lukom i strijelom, itd. Naša specijalnost kao nove vrste u evoluciji je upravo bila da "ubijamo na daljinu", a to je upravo "preemptive strike". Vrlo ljudski.