3.2.07

Mrtav u katedrali

"Jezik treba prikazati kao nešto živo. I, da biste naučili latinski, ne morate biti posebno nadareni. U Rimu su latinski govorili prostitutke, prosjaci i makroi, pa valjda i mi imamo neke šanse."

Fra Reginald Foster (68), karmelićanin, službeni papski latinist, 27. siječnja 2007. na Telegraph.co.uk

Nema komentara: