2.7.07

Close reading: konclogori

(Zahvaljujući novom skeneru s automatskim uvlakačem papira — preporučujem — u tren oka dovršio sam "digitalizaciju" Zapisaka iz nepovrata Josipa Horvata. Čitajući ponovo tekst pri čišćenju slovnih pogrešaka, našao sam sljedeće.)

Josip Horvat skicira stanje u Hrvatskoj i Jugoslaviji između kolovoza 1939. i srpnja 1940. — Banovinu Hrvatsku:


Atmosfera se depresivno zgušnjava. Dolaze prvi koncentracioni logori kao u Reichu, usporedno s antimasonskom kampanjom propagira se bojovni antisemitizam. I "Tipografija" mora pristupiti postepenom ariziranju svoga ravnateljstva.

Čovjek je te zapise dovršio 1947, rođen je 1896. — imao je u to doba 51 godinu, nije bio baš senilan.
Koncentracioni logori, i "ariziranje", u Hrvatskoj / Jugoslaviji prije 1941?
Zna li tko što o tome?
Life / Buchenwald

Nema komentara: