21.7.07

Dubravko Škiljan

Javili su mi danas (21. srpnja) da je umro Dubravko Škiljan. Bio mi je i profesor i kolega na faksu, lingvist i filolog; zahvaljujući Škiljanu, naučio sam i kroz koje zemlje teče Dunav (redom od izvora do ušća), i kako se piše popis bibliografije na kraju znanstvenog rada, i kako se prevodi s grčkog i latinskog (njegov je prijevod Katula važna knjiga u mom životu). Znam da je do kraja života, usprkos bolesti i terapiji, održavao svoja predavanja na fakultetu; znajući kako je bio dobar predavač i nastavnik, mislim da mu je to bio jedan od prioriteta. Dovoljno važan da se život time završi.

...

Nema komentara: