10.4.08

Lastavice su se vratile

Na ulazu zgrade u kojoj J ide logopedu, na plastičnoj kutiji alarma pokraj vrata stoji lastavičje gnijezdo. I danas smo pred zgradom vidjeli njih, u niskom letu. Vratile su se.
Lastavice pletu

Lastavicu i gnijezdo snimio ricmcarthur.

Nema komentara: