30.3.09

A i A

Marker iz knjige:


Demokraciji su dodani elementi predstavničke vladavine. Tako je utvrđen oblik koji opsegom sasvim odgovara načelu. Ono što je bila Atena u malome, Amerika će biti u svojoj veličini. Atena je bila čudo davnih dana, a Amerika postaje predmet divljenja i uzor današnjice.

Thomas Paine, Prava čovjeka [1792], Zagreb 1987, s. 141.

Nema komentara: