7.11.10

Katalog brodova

Languagehat je preveo Mandeljštamovu pjesmu o Homeru na engleski. Drugi su se oduševljeno pridružili u komentarima. I mene je zasvrbjelo (mada je teško zaboraviti prijevod Branka Miljkovića i Milice Nikolić; i mada ruski znam jedva čitati).


Nesanica. Homer. Jedra napeta.
Ja pročitah dopola katalog brodova:
tu dugu procesiju, ta jata ždralova
nekoć davno nad Heladu nadvita.

Udarni klin ždralova u tuđu zemlju uperen —
Kipte glave kraljevske od božanske pjene —
Kamo plovite? Da nema Helene,
Što bi vama bila Troja, junaci Aheje?

I more, i Homer — pokretač svem ljubav je.
Koga sad da slušam? Eto, Homer šuti,
Eto, crno more elokventno šumi
I uz buku zaglušnu pristiže pod uzglavlje.Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи—
На головах царей божественная пена—
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Nema komentara: