11.9.11

1974, s. 31


Dakako, sada bi najlakše bilo primijeniti tu hipotezu na različite planove i nivoe "Zastava", posebno na lik Kamila Emeričkog, pa iz romana uzeti ono što hipotezi konvenira. Umjesto istraživanja imali bismo prividno verificiranu hipotezu, umjesto dubinskog prodora u roman imali bismo možda vještu, ali površno izvedenu analizu. Jedini postupak koji hipotezu može učvrstiti, a konkretnu strukturu "Zastava" rastvoriti, sastoji se u slijedećem: hipoteza može i smije pomoći strukturalnoj analizi, ali ta analiza mora imati svoju samostalnost i otvorenost, što znači da s jedne strane mora slijediti opća načela strukturalne analize, a s druge strane mora ostati otvorena prema predmetu kojem je namijenjena.

(Stanko Lasić, Struktura Krležinih "Zastava", Zagreb: Liber, 1974, s. 31)

Usput: drugi poseban članak o "Zastavama" na Wikipediji pripada sasvim drugačijim zastavama.

Nema komentara: