16.10.11

Kadamitas

Kad sam pronašao ovu riječ u latinskom rječniku (na internetu), mislio sam da je nešto krivo. Onda se ispostavilo da je Pompej hiperkorektno govorio i pisao kadamitas umjesto calamitas, "jer je to starinski". Možda je oskički. Vidi što kažu u Google Books.

1 komentar:

Anonimno kaže...

Možda je Pompej mislio na grčki καταδηλέομαι (injure, violate), koji je, prema LSJ, imao "Elean forms" καδαλέοιτο, καδαλήμενοι, Schwyzer 413.8,6; καζαλήμενον. Pozdrav iz Zadra!