12.7.05

Servije Heidegger?

Servije (Servius, IV-V st.), zvani "Gramatičar", pisao je učene komentare uz Vergilijeva djela, tumačeći najčešće značenja riječi i "paralele" s drugim autorima, ali povremeno se upuštajući i u književnu interpretaciju. Nisam, međutim, znao da je tip i filozof, i to posebne vrste --- onaj koji spekulira o vremenu:

nox intempesta media, hoc est nimium obscura. 'intempesta' dicta est nox media, intempestiva, inactuosa, carens actibus per quos tempora dinoscimus: ait enim Lucretius, quia per se tempus non intellegitur, nisi per actus humanos: medium autem noctis tempus actu caret. ergo 'intempesta' inactuosa, quasi sine tempore, hoc est sine actu, per quem dinoscitur tempus: unde est 'intempestive venisti', id est ἀκαίρως. ergo 'intempesta' dicitur, quia caret tempore. sane noctis septem tempora ponuntur: 'crepusculum', quod est 'vesper'; 'fax', quo lumina incenduntur; 'concubium', quo nos quieti damus; 'intempesta', id est media; 'gallicinium', quo galli cantant; 'conticinium' post cantum gallorum silentium; 'aurora' vel 'crepusculum matutinum' tempus quod ante solem est.

Iliti:

nox intempesta media, to znači "i previše mračna". "Intempesta" označava duboku noć, kasnu, kad se ništa ne radi, kad nema aktivnosti po kojima razlikujemo doba dana; Lukrecije, naime, kaže da se vrijeme ne može pojmiti samo po sebi, već isključivo po ljudskim djelima; a u doba sredine noći nema aktivnosti. Otud "intempesta", tj. nedjelatna, tako rekuć bezvremena, to jest bez djelatnosti koja bi obilježila vrijeme. Zato se kaže "došao si intempestive", tj. grčki "u nevrijeme". Dakle, zove se "intempesta" jer nema tempus, tj. vrijeme. Znamo da se razlikuje sedam doba noći: "sumrak", kada je "večer", "baklja", kad se pale svjetla, "vrijeme za spavanje" kad idemo na počinak, "intempesta", tj. sredina noći, "prvi pijetli", kad pijetlovi pjevaju, "pauza", tišina nakon pijeva pijetlova, "zora" ili "jutarnji sumrak", vrijeme prije izlaska sunca.

Vrijeme ne postoji bez ljudskih čina.

Ha?

Nema komentara: