20.11.05

Neka visi Pedro

Iz današnjeg Novog lista, tekst Hrvoja Krešića "Profesori podržavaju 'kampanjce'" u prilogu "Znanost" (nedjelja, 20. 11. 2005), o istraživanju "Iskustva studenata Sveučilišta u Zagrebu vezana uz ispite" (513 studenata 3. i 4. godine svih fakulteta Sveučilišta u Zgb):

Oko 92 posto ispitanika je barem jednom palo ispit, a gotovo 50 posto bar jednu godinu. Iako bi ovakvi podaci vjerojatno nekome poslužili kao temelj za razgovor [o] sposobnostima i radnim navikama studenata, okrugli je stol na F[ilozofskom] f[akultetu u Zagrebu] krenuo u dijametralno suprotnom smjeru, i pitao se: koliko su pedagoški kompetentni znanstveno-nastavni djelatnici na hrvatskim sveučilištima?
Kokoš ili jaje? Jesu li krivi profesori ili studenti? Trenutačno je in tražiti profesorske glave, student je mušterija, a mušterija je uvijek u pravu. Ja sam, naravno, pristran (i sam sam profesor), ali.

Ovakva su razmišljanja kao kafanske analize loših veza. Ko je kriv --- ona ili ja? Ali za svaku vezu --- i lošu i dobru --- potrebno je dvoje, za svaku su igru potrebne dvije strane. Bojim se da ne možemo svu krivnju svaliti ni na profesore, ni na studente. To je prejednostavno, koliko god bilo marketinški atraktivno (otpustite ih! Disciplinirajte ih! To je bagra! itd) Malo sam kriv ja, ali malo ste, bome, i vi. I Ministarstvo i Sveučilište, koji smišljaju cijeli okvir zadovoljavajući se formalizmima na papiru.

Nema komentara: