25.7.06

Zapažanje

"Blog je internetski dnevnik", obično se kaže. Tek mi je nedavno palo na pamet --- ne sjećam se da sam to igdje vidio --- da se dnevnik (u načelu) čita od početka prema kraju, od najstarijeg do najnovijeg, a blog obratno. Tu je kontinuitet sasvim drugačiji: najprije pročitamo da je netko u zatvoru, onda saznamo da su ga osudili, onda što se dogodilo... Redoslijed je možda više novinski, obrnuta piramida?

1 komentar:

Mad.Webber kaže...

Kinvend ikstenretni ej golb!

blog, n.m., skr. od eng. "web log", sama rijec "log" znaci 1) brodski dnevnik (npr. kapetanov dnevnik br. 323678912987, govori vam kapetan Salamander - brod Kralj Tudjman odbacen je s prvobitne rute, itd.); 2) trupac, cjepanica; spec. Yule log = badanj, cjepanica kojom se potpaljuje kamin za Badnjak.