17.6.08

Latina et Graeca, 35 godina

Kao što sam već napisao, prije 35 godina, u svibnju 1973, pojavio se prvi broj klasičnofilološkog časopisa Latina et Graeca.

Taj prvi broj možete, kao digitalni faksimil, sada i u cijelosti, a slobodno, čitati ovdje: [X].

Latina et Graeca 1973

Kao i uvijek nakon brda godina: vremenski stroj.

Nema komentara: