2.6.08

Bibliografija o Google Book Search usluzi

Google Book Search je fenomen o kojemu bi čitave kulture — pogotovo one "džepne" poput hrvatske — trebale ozbiljno razmisliti. Dobro je polazište bibliografija radova o Google Book Search koju sastavlja i održava Charles W. Bailey, Jr.; najnovija se verzija (2) pojavila 27. svibnja 2008.

Nema komentara: