10.1.11

Drago serce moje

Baltazar Adam Krčelić Matiji Nikoli Mesiću, iz Bologne, 29. svibnja 1736.In aeternum amen.
Frater omnium semper amantissime cordialissime.

Perlectis gratiosissimis Suis Litteris, illud mihi charissimum fuit quod me continuo amet, atque a me se amari desideret. de quo nihil velim dubitet. dubius ego ancepsve sum: num Matthias plus amet Balthasarem? vel Balthasar Matthiam? et cum id mihi resolui postulo, tum certiorem facis, quod et mihi auditu volupe fuerit, quod placuerint Sibi, et Port di Spagna et alia a me missa, etsi doleam Phisiognomistam nostrum reuolutum ab alio fuisse. Sed patientia sufficit mihi, quod eundem D. T. aquisiuerit. Ego laudes superis bene valeo et reliqui omnes. Morabor hic duobus adhuc annis, quibus saepius oro me consoletur Suis et litteris et oblatis servitiis, nam semper hic suum inveniet ego. Dux Mutinae ad statum suum se recepit. Velike regale ovde je ostavil: marchioni Zambeccari jeden persten, koji valja 15 jezer, praeter alios sex equos nobilissimos; servis autem domini Zambeccari 200 doppi i drugem svakojačkem, koteri ga pohajat i visituvat jesu hodili. Pacis puncta credo quod intellexerit. Huc Bononiam sic impressa venerunt: ducatus Parmae, Placentiae est imperatoris, uti et Mediolanum cum ducatu Hetruriae post mortem principis ejusdem; Hyspano cessit Sicilia et Neapolis; Gallo universa Lotharingia; Stanislao corona et / sceptrum Poloniae, Sabaudo autem sufficit gratia caesaris. Haec quidem ita hic impraessa sunt, sed credo melius nota sunt domino fratri, et praeter haec nihil est, quod significare possem Tibi, amantissime frater. tempus habemus optimum, annumque speramus fertilissimum. Reverendissimus D. Rector hodie pro Descensu supplicat. Rogo te cum novum Rectorem sciveris, mihi eum significes. Pro Port di Spagna sufficiunt Ruspet 3. Nam D. Marra nos deceperat. Cum in aliis officinis non constent nisi Ruspet 3. Nunc autem raptissime scribens finio iisdem, quibus Tu ultimas datas ad me; et praeterea fac valeas et vivas diu, et si amari vis ama, hoc enim potissimum amoris remedium docet Seneca: Ut ameris, ama; Augustinus: Securitas securitate fovetur, ita amore conciliatur amor ; Nazianzenus : Dogma naturae est, ut amatus ames; quare Tibi me ad sacras preces commendo. 29. Maii 1736. Bononiae.

Tuus totus, sicut et Tu totus
meus, Balthasar m. p.

P. S. Dragi moj brate i drago serce moje, ovo Ti sub rosa pišem i nebi rad, da bi gdo ovo zeznal: preporučam Ti da se dobro okol gosp. Mattachicha drži i njemu se vulagaj, gdegode moreš služiti, vučini, i pazi da mu se ne zameriš, ar velika Tvoja sreča more Te onde dohititi. I gospodin Rector omnibus modis aget da Ti (si matrimonium sanctum inire cupis) obeča kčer pokojnoga Mattachicha po kojoj, kak čujem, več od 40 jezer dobiti bi mogel. Haec Tibi sub rosa et arcana cum amico Tuo et Tibi omnia bona cupienti colloquia. Brazzo bononiski Ti pošiljam.

Izvornik: Arhiv HAZU, sig. XV 25 / B V 93-100. Faksimil u knjizi: Teodora Shek Brnardić: Svijet Baltazara Adama Krčelića : obrazovanje na razmeđu tridentskoga katolicizma i katoličkoga prosvjetiteljstva Zagreb: Hrvatski institut za povijest (2010)


U vijeke vjekova amen.

Brate, od sviju vazda najmiliji, najsrdačniji!

Pročitavši bratovo vrlo ljubazno pismo, bilo mi je silno drago da me neprekidno ljubi i da želi da ga i ja ljubim, u što bih htio da bude siguran. Mene muči sumnja i dvojba ljubi li Matija više Baltazara ili Baltazar Matiju? I kada to želim riješiti, tada dajem na znanje da je i meni bilo ugodno čuti da mu se svidio i "port di Spagna" i drugo što sam mu poslao premda žalim što je našeg fiziognomista netko drugi otvorio, no meni je dostatno strpljenje da je došao do gospodina brata. Ja sam, Bogu hvala, dobro kao i svi ostali. Ostat ću ovdje još dvije godine, za to vrijeme molim brata da me češće tješi i svojim pismima i iskazanim služenjem; ja ću ovdje uvijek biti za njega.

/

Vojvoda od Modene uputio se u svoju državu. Velike regale ovde je ostavil: markizu Zambeccariju jeden prsten koj valja 15 jezer. Između ostalog šest najplemenitijih konja. Slugama pak gospodina Zambeccarija 200 dopija i drugem vsakojačkem, koteriga pohajat i visituvat jesu hodili. Vjerujem da je brat saznao točke mira. Ovamo u Bolognu dospjele su ovako tiskane: vojvodstvo Parme i Piacenze pripada Caru, kao i Milano s vojvodstvom Toskane poslije smrti njezinog vojvode. Španjolcu se odstupa Sicilija i Napulj, Francuzu cijela Lorraine. Stanislavu kruna i žezlo Poljske, dok je Savojcu dostatna Careva milost. To je ovdje tako tiskano, no vjerujem da gospodin brat o tome više zna; osim toga nema ničega što bih ti mogao javiti, najmiliji brate.

Vrijeme nam je izvrsno. Prečasni gospodin rektor danas je podnio molbu za odlazak. Molim te da mi smjesta javiš kad doznaš tko je novi rektor. Za "port di Spagna" dosta je 3 rušpita. naime, gospodin Mazza nas je prevario jer u drugim prodavaonicama koštaju samo 3 rušpita. Sada pak vrlo brzo pištem i završavam onime što si mi ti posljednje poručio; i osim toga trudi se da budeš dobro i da dugo živiš, te ako hoćeš biti voljen, voli, kako o tom najmoćnijem lijeku naučava Seneka: "Voli da budeš voljen". Augustin: "Sigurnost se njeguje sigurnošću, a tako se i ljubav stječe ljubavlju." Nazijanski: "Načelo je prirode da voljen voliš". Stoga se tebi preporučujem za svete molitve. U Bologni, 29. svibnja 1736. Sasvim tvoj, kao što si i ti sasvim moj, Baltazar, vlastoručno.

P. S. Dragi moj brate i drago serce moje, ovo Ti sub rosa pišem i ne bi rad da bi gdo ovo zeznal: preporučam Ti da se dobro okol gosp. Matačiča drži i njemu se vulagaj, gdegoder moreš služiti, vučini, i pazi da mu se ne zameriš, ar velika Tvoja sreča more Te onde dohititi. I gospodin Rector na sve će se načine zalagati da Ti (ako želiš sklopiti sveti brak) obeča kčer pokojnoga Matačiča po kojoj, kak čujem, več od 40 jezer dobiti bi mogel. Ovo je razgovor u povjerenju i tajnosti s tvojim prijateljem koji ti želi sve dobro. Brazzo bononiski Ti pošiljam.

Izvornik: Shek Brnardić, n. dj, , s. 194–196. Prevela autorica knjige.

Nema komentara: