3.1.11

Teška pitanja, nastavak

Još malo za zbirku:


Anyway, I would ask you to briefly and clearly describe what new kind of
knowledge is possible here.

"Kratko i jasno opišite kakvu novu vrstu znanja omogućuje [vaš postupak itd]."

Nema komentara: