19.10.06

Požuri, druže!

Nova faza digitizacije definitivno kuca na svačija vrata. Citat s if:book bloga:


Krenimo u akciju sa skenerima i OCR-om (kratica za optičko prepoznavanje znakova, način na koji kompjuter "čita", dešifrirajući sliku tiskane stranice u skup sebi razumljivih znakova/slova) i počnimo pribavljati tekstove za naše vlastite (a ne Googleove, Microsoftove...) baze podataka.


Ovo je još relevantnije za male, siromašne, egzotične kulture kao što je Hrvatska. Ako nećemo mi (skenirati svoje knjige nad kojima su prestala autorska prava i učiniti ih dostupnima na internetu), onda tko?

Nema komentara: