21.1.07

Vizualizacija

Možda je najteža stvar u "radu glavom": kako si predočiti neki problem. Fizičarima i ostalima to je svakodnevica; "humanistički" znanstvenici ne razmišljaju o tome puno, ali trebali bi.

Evo kako jedan fizičar sa Sveučilišta u Zagrebu zamišlja ono čime se bavi:

Nema komentara: