19.8.08

Horacije za pjesnike

Suprotno Horaciju za filologe. William Harris razmišljao je o tome ovdje: [X] (na engleskom).
Horacio
Školski Horacije je ovdje: [X]. S metričkom analizom ovdje: [X]. (Nemojte se mrštiti kao canities morosa; sve mi je to trebalo za prijevod.)

Horacio: O Pirata.

Nema komentara: