10.8.10

Marulić prevodi (1)

Kako Marulić prevodi s hrvatskog na latinski? Evo rečenice iz Regum Delmatiae atque Croatiae gesta (1510; očuvan je i hrvatski izvornik, u nešto kasnijem prijepisu).


I postavi kralj zagovor velik svim mistom,
  Praeterea regis edicto cautum est

da svaki brani crikvu i crikvene stvari,
i da bi ne smio nitkor posiliti crikvu
  ne quis illius ecclesiae ius usurparet,

ni redovnika u ničemur
  ne quis clerico iniuriam faceret,

i da nitkor nima suproć njoj moći ni slobošćine,
  ne quis aduersus ecclesiasticam libertatem ire praesumeret,

razmi njih poglavica, što su arhibiskupi i biskupi.
  sed ut omne clericorum ius atque potestas
    praepositorum ecclesiae arbitrio deffiniretur,

I tko bi protiva tomu učinio,
to je učinio suprotiva kralju i kruni,
ča jest suprotiva svemu kraljevstvu.
  laesae maiestatis reus esset
  si quis contra attentare auderet;
  deinde (ut dictum est) regionum fines diuisi.

Nema komentara: