4.5.05

Post-doktorat

Ove nasade preporučujemo zaštiti javnosti


Komentar i prijevod odnose se prema tekstu kao stil i mimeza prema prirodi: isti fenomen promatran na različite načine. Na stablu svetog teksta oboje su tek lišće koje vječno šumi, na stablu profanoga plodovi koji padaju kad im dođe vrijeme.

(Walter Benjamin, Jednosmjerna ulica)

Nema komentara: