27.6.05

Ljeto je doba za antiku

(dopunjeno 30. 6.)
... zaključio je The Times Literary Supplement, i objavio u jednom broju (od 27. lipnja) "Novu Sapfinu pjesmu" Martina Westa (prijevod i original novog papirusnog fragmenta iz III. st. pne, pronađenog 2004, koji dopunja fragment pronađen 1922), te "Ksenofonta za film" Toma Hollanda, prikaz dviju novih knjiga o Ksenofontu i slavnom Maršu deset tisuća (grčkih plaćenika u Perziji).
TLS logo
(a ja sam to doznao s posljednje stranice Novog lista!)

Radi se o papirusnom fragmentu iz kölnske zbirke (P.Köln Inv. Nr. 21351), koji izgleda ovako:
PKoeln - Frag I
(ovo gore je prvi fragment)

PKoeln - Frag II

(ovo je drugi fragment)

Engleskojezična Wikipedia, zasad, čini se, jedina, ažurirala je natuknicu "Sapfo"; ondje se može naći i transkripcija komplementarnog fragmenta, nađenog 1922 (POxy 1787, Sappho frg. 58).

Nema komentara: