13.12.05

Bije bilo blogova

Blogpulse ima zanimljiv alat.

gotovina

Termin pretraživanja bio je, dakako, "gotovina". (Kliknite na sliku da bi se bolje vidjelo.)

Nema komentara: