2.12.05

Vijesti s mreže

Članovi akademske zajednice koji se bave humanističkim znanostima mnogo vremena posvećuju značenju tekstova; ti su tekstovi često nejasni, do nerazumljivosti. Dugi ili kratki, na izvorniku ili u prijevodu, tekstovi su središnje mjesto akademske prakse --- i nastavne prakse. Mnoge su studente učili da koriste knjige umjesto da čitaju tekstove; mnogi studenti neće studirati samo jednu struku; kako da oni usvoje vještine interpretacije i razumijevanja ovih zahtjevnih materijala?

Rado bih da je ovo opis seminara koji se odvija na mom fakultetu. Ali nije. Organiziran je na Sveučilištu u Glasgowu, održat će se u srijedu, 7. prosinca. Bavit će se poučavanjem pomoću prijevoda, interdisciplinarnim razumijevanjem, i poticanjem studenata da čitaju. Na kraju će biti diskusija.

Izvornik slijedi:

As academics in the Humanities, we spend much of our time grappling with the meanings of texts which are often obscure, and, even, downright difficult. Texts, short and long, in their original language and in translation, play a central part in our academic practice -- and in our teaching practice. How can students, many of
whom have been taught to use books rather than to read texts, and many of whom will not be devoting their studies to a single discipline, become proficient in the interpretation and understanding of these demanding materials?

Three Humanities Subject Centres will be organizing a meeting at the University of Glasgow on Wednesday 7th December to discuss these issues. The topics to be considered will include teaching from translations, cross-disciplinary understanding and how to encourage student reading. The day will conclude with a round-table discussion.

Nema komentara: