8.4.07

Svjedočanstvo poezije

Yet only an awareness of the dangers menacing what we love allows us to sense the dimension of time and to feel in everything we see and touch the presence of past generations.


No, samo nam svijest o opasnostima koje ugrožavaju ono što volimo dozvoljava da osjetimo dimenziju vremena, da u svemu što vidimo i dotičemo osjetimo prisutnost prošlih generacija.


Czeslaw Milosz, 1981 (The witness of poetry, Harvard University Press)

Nema komentara: