16.8.07

Manus elevata


Imbrium satura terra
Inebriatus titubat orbis
in abscondito rerum rumore

Os signatum fons
Manus elevata pons

beata solitudo
Ovu je pjesmu na latinskom napisao Ivan Golub (Ultima solitudo personae, Zagreb: Ceres, 1997). Može se razumjeti pomoću elementarnog znanja latinskog i latinskog rječnika — a opet je poezija. Naravno, posve drugačija od onoga što je (poganska) rimska poezija.

(beatam solitudinem pinxit xueexueg.)

Nema komentara: