18.10.07

Birokratska simfonija

Birokracija u Agartali, Tripura, Indija


Message from the Duke of Wellington to the British Foreign Office in London — written from Central Spain, August 1812

Gentlemen,

Whilst marching from Portugal to a position which commands the approach to Madrid and the French forces, my officers have been diligently complying with your requests which have been sent by H.M. ship from London to Lisbon and thence by dispatch to our headquarters.
We have enumerated our saddles, bridles, tents and tent poles, and all manner of sundry items for which His Majesty's Government holds me accountable. I have dispatched reports on the character, wit, and spleen of every officer. Each item and every farthing has been accounted for, with two regrettable exceptions for which I beg your indulgence.
Unfortunately the sum of one shilling and ninepence remains unaccounted for in one infantry battalion's petty cash and there has been a hideous confusion as to the number of jars of raspberry jam issued to one cavalry regiment during a sandstorm in western Spain. This reprehensible carelessness may be related to the pressure of circumstance, since we are at war with France, a fact which may come as a bit of a surprise to you gentlemen in Whitehall.
This brings me to my present purpose, which is to request elucidation of my instructions from His Majesty's Government so that I may better understand why I am dragging an army over these barren plains. I construe that perforce it must be one of two alternative duties, as given below. I shall pursue either one with the best of my ability, but I cannot do both:
1. To train an army of uniformed British clerks in Spain for the benefit of the accountants and copy-boys in London, or perchance
2. To see to it that the forces of Napoleon are driven out of Spain.

Your most obedient servant,

Wellington

PrijevodPoruka vojvode od Wellingtona britanskom Ministarstvu vanjskih poslova u Londonu — iz središnje Španjolske, kolovoza 1812.

Gospodo,

tijekom marša iz Portugala do položaja koji kontrolira pristup Madridu i francuskim snagama, moji su oficiri usrdno udovoljavali vašim zahtjevima proslijeđenima putem broda Nj. veličanstva iz Londona u Lisabon, a odande štafetnom poštom do našeg štaba.
Prebrojali smo svoja sedla, uzde, šatore i šatorske motke, te sve raznovrsne stavke za koje sam dužan odgovarati pred vladom Njegova veličanstva. Odaslao sam izvještaje o karakteru, inteligenciji i emocionalnom stanju svakog oficira. Svaki predmet i svaka para bili su inventurno ustanovljeni, s dva nesretna izuzetka za koja se predajem Vašoj dobroti.
Nažalost se inventurno nije uspjelo ustanoviti stanje iznosa od jednog šilinga i devet penija u kasi za sitne troškove jednoga pješadijskog bataljuna, i došlo je do strahovite zbrke u pogledu broja tegli džema od malina izdanih jednoj konjičkoj regimenti tijekom pješčane oluje u zapadnoj Španjolskoj. Ova bi sramotna nebriga mogla unekoliko biti povezana s trenutačnim stanjem stvari, a glede toga da se nalazimo u ratu s Francuskom, koja bi činjenica mogla unekoliko iznenaditi vas gospodu u Whitehallu.
Što me dovodi do glavne točke ovoga dopisa, a to je zahtjev za razjašnjenjem uputa izdanih mi od strane vlade Njegova veličanstva, kako bih mogao jasnije razabrati zašto natežem oružanu silu po ovim pustopoljinama. Koliko mi je dokučiti, nužno se radi o jednoj od dviju isključivih mogućnosti, kako su niže navedene. Kanim se bilo kojoj od njih posvetiti koliko mi god sposobnosti dopuštaju, no ne mogu postići oboje:
1. u Španjolskoj vježbati postrojbe uniformiranih britanskih činovnika za dobrobit računovođa i pisarčića u Londonu, ili eventualno
2. pobrinuti se da Napoleonove snage budu istjerane iz Španjolske.

Vaš preponizni sluga,


Wellington

Accounted for
Prilozi: a) indijsku birokraciju 2005. fotografski registrirao tierecke; b) komade obuće inventurno ustanovila karenwithak. Na Wellingtonu srdačno hvala Marku F Davidsonu.

1 komentar:

Anonimno kaže...

BONONIA DOCET