11.11.08

Ekipa

Sebastia Giralt (dragocjen izvor klasičnoantičkih slika, dostupan na Flickru pod Creative Commons licencom):

Tulum

(Mozaik s dionizijskim prizorima, Muzej Ismailia, Egipat.)

Nema komentara: