9.11.08

Grčka antologija 5, 51

Otkud ἡ θεὸς? Evo:ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ (5.51)


Ἠράσθην, ἐφίλουν, ἔτυχον, κατέπραξ', ἀγαπῶμαι.
τίς δὲ καὶ ἧς καὶ πῶς, ἡ θεὸς οἶδε μόνη.

Anonim (5, 51)


Zaljubih se, ljubih, dobih, jesmo se, hoće me.
A koja i čija i kako, to ona božica jedina zna.

1 komentar:

Anonimno kaže...

Nogo, ovaj ti je amusing, u svakoj pojedinosti i sa svake strane.

Sigma Oc.