16.11.08

O čemu pričaju drugi oženjeni?

Guardianov strip / kratka priča.

Prvi kvadrat stripa

Ugodno sjedenje pred kompjuterom!

Nema komentara: