11.1.09

Kristijada 1670

Prvo je izdanje Palmotićeve Kristijade (Rim, 1670), postumno objavljeno zaslugom Stjepana Gradića, potpuno dostupno (čak i za nas iz Hrvatske) putem Google Book Search usluge.

Christiade to' iest xivot i diela Isukarstova [a poem based on that by M.G. Vida. Ed. by Gior Palmotich]. By Gior [trebalo bi Junius] Palmotich, Marco Girolamo Vida: "No Text"

Mada je Kristijada na hrvatskom, ima popratne tekstove na latinskom: Džore Palmotića (Junijeva brata, 1606--1675) posvetno pismo kardinalu Franciscu Barberiniju i Gradićevu biografiju Palmotića.

Text not available
Posvetno pismo Džore Palmotića.

Text not available
Životopis Junija Palmotića iz pera Stjepana Gradića.

Nema komentara: