8.1.09

Pjesmica u albanskom rječniku

Dalmatinac iz Osora imenom Matej Dudesić (Matthaeus Dudesius) napisao je popratnu pjesmicu za: Bianchi, Francesco, i Giuseppe Luna. Dictionarium latino epiroticum: vna cum nonnullis vsitatioribus loquendi formulis. Romae: Apud Iosephum Lunam, 1635. Radi se o jednom latinsko-albanskom rječniku. (Postoji Titusovo izdanje, i PDF Michiela de Vaana, iz svibnja 2004.)

Pjesmica se nalazi ovdje. Nešto ne štima s metrikom u predzadnjem stihu.

Također i na Google Book Search:

Text not available
Franciscus Blanchus. Dictionarium latino epiroticum una cum nonnullis usitatioribus loquendi formulis.

Matej Dudesić spominje se kao (odsutni) sudionik zadarske sinode 1663, gotovo trideset godina nakon pjesmice. V. Zvjezdan Strika. Imena sudionika zadarskih sinoda 1663. i 1680. godine. Croatica Christiana Periodica, (57):81--92,2006. (i na bibsonomy).

Čisti detektivski posao.

Nema komentara: