29.10.05

Povijest

Gledamo unatrag u nadi da ćemo vidjeti zašto smo takvi kakvi jesmo. Međutim, tamo otraga ne nalazimo jednostavniju situaciju, iz koje je međuigrom raznih faktora nastala naša kompleksna. Tamo otraga nalazimo podjednako zapletenu, a još k tome tuđu situaciju.

Nema komentara: