23.5.09

Besplatno obrazovanje IIΤΟΥ ΑΥΤΟΥ [ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ] (Anth. Gr. 11.172)


Γεννηθὲν τέκνον κατεπόντισεν Αὖλος ὁ κνιπὸς
ψηφίζων αὐτοῦ σῳζομένου δαπάνας.

Isti [Lukilije] (Grčka antologija, 11, 172)


Rođeno dijete cicija Aulo pusti da se utopi
računajuć što će ga koštati ako se spasi.

Nema komentara: