27.5.09

VisokomoralnaΑΔΗΛΟΝ (Anth. Gr. 11.261)Υἱὸς Πατρικίου μάλα κόσμιος, ὃς διὰ Κύπριν
οὐχ ὁσίην ἑτάρους πάντας ἀποστρέφεται.

Anonim (Grčka antologija 11, 261)Sin je Patrikijev iznimno ćudoredan; radi seksa
protuprirodnog on će i najboljem drugu okrenuti leđa.

Nema komentara: