25.5.09

Erasistratov konjΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ (Anth. Gr. 11.259)


Θεσσαλὸν ἵππον ἔχεις, Ἐρασίστρατε, ἀλλὰ σαλεῦσαι
οὐ δύνατ' αὐτὸν ὅλης φάρμακα Θεσσαλίης,
ὄντως δούριον ἵππον, ὅν, εἰ Φρύγες εἷλκον ἅπαντες
σὺν Δαναοῖς, Σκαιὰς οὐκ ἂν ἐσῆλθε πύλας·
ὃν στήσας ἀνάθημα θεοῦ τινος, εἰ προσέχεις μοι,
τὰς κριθὰς ποίει τοῖς τεκνίοις πτισάνην.

Lukilije (Grčka antologija, 11, 259)


Tesalskog konja imaš, Erasistrate, al ga pokrenuti
ne mogu sve čarolije cijele Tesalije;
to takav je drveni konj, svi da ga vuku Trojanci
s Danajcima skupa, ne bi Skejska prošao vrata.
Žrtvuj ga kojemu bogu, slušaj ti mene,
a od zobi napravi svojim klincima muesli.


Nema komentara: