23.5.09

Politički nekorektnaΤΡΑΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Anth. Gr. 11.418)Ἀντίον ἠελίου στήσας ῥίνα καὶ στόμα χάσκων
δείξεις τὰς ὥρας πᾶσι παρερχομένοις.

Car Trajan (Grčka antologija 11, 418)Okreni nos prema suncu i zini;
tako će prolaznik svaki vidjet koliko je sati.

Nema komentara: