2.5.09

Statuta et leges

Umjesto latinskog i grčkog, čitam zakone. Još jedna od stvari koje nisam htio u životu raditi.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju RH


Proglašen 23. srpnja 2003. Izvor.

Članak 86, st. 4: Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Trošak redovitog studija (studijskog programa) dijelom ili u cijelosti [istaknuo fn], sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, subvencionira se iz državnog proračuna.

Naizgled benigno, ali volju zakonodavca izraženu u ove četiri riječi Sveučilište u Zagrebu shvatilo je i iskoristilo u potpunosti.

Statut Sveučilišta u Zagrebu


donesen "25. veljače 2005. na 10. sjednici Senata u 336. akademskoj godini". Izvor je Googleov cache dokumenta, jer — iz nepoznatih razloga — tekst Statuta trenutačno nije dostupan na www.unizg.hr.

Čl. 52, st. 2: Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu. Trošak redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, subvencionira se ovisno o uspjehu na razredbenom postupku ili u studiju te raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna sukladno općem aktu Sveučilišta.

"Subvencionira se" očito namjerno nema subjekta. Tko to čini? Studenti? "te" ("te raspoloživim...") daje naslutiti da to ne čini državni proračun (koji se sasvim lijepo ograničio i na "raspoloživa" sredstva). NB koji je to "opći akt" Sveučilišta, ne znam.

Broj komentara: 7:

Anonimno kaže...

:(

filologanoga kaže...

Nije baš sve crno: sad barem znamo kako stvari stoje. I što treba promijeniti.

Anonimno kaže...

:)

Mad Webber kaže...

Dijelom ili u cijelosti.
To može biti i 1%? I to je dio?
Ili možda - 1 kn.
Na rate.

Anonimno kaže...

"In has ergo miseri precipites feruntur tenebras propter discordiam seu litem ipsorum invicem, que velut animalis egritudo, sic prava civilis regiminis disposicio fore dignoscitur."(Defensor pacis)

filologanoga kaže...

Opa, koji tekst! Hvala.

Anonimno kaže...

Nema na čemu, filologanoga.