20.5.09

OCR kritika


Zato je i laglje u našem pjesničtvu histeričnu istinu pronaći, nego li u Homeru

Izvor: Program Kraljevske gymnazije u Zagrebu koncem školske godine (1861), txt verzija.

Nema komentara: