4.3.05

Lucić vs. Hektorović 1533.

Die 2 julij 1533.
Clarissimus dominus comes et provisor sedens in logia Dieda ad suum solitum iuris banchum pro iure dando auditis partibus, videlicet domino Petro Hectoreo ex una et domino Hanibale Lucio interveniente nomine domini Francisci Paladini in contraditorio iudicio super esecutione cuiusdam iudicatus magnificorum dominorum sindicorum sub die 7 augusti 1525, iterum sua magnificentia pro honestate et pro evitandis litibus et expensis partium statuit terminum domino Francisco Paladino dierum quindecim aptandi chloacham et fontam ita quod foetore in aliquo (?) non offendat domum suprascripti domini Petri iuxta formam ipsius judicatus in totum et per totum, et transacto dicto termino et non data esecutione per ipsum dominum Franciscum ipsi judicatui sua magnificencia dabit executionem quantum per clementissimos sindicos judicatum extat ut in ipsa iudicatura.
Franciscus Lapi notarius et coadiutor coasodavi (?) et subscripsi ac sigillo S. Marci munivi in fidem praemissis.

"Arhiv porodice Hektorović I-21, Historijski institut Jug. akademije u Dubrovniku"
prema: Cvito Fisković, "Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru", u: Baština starih hrvatskih pisaca, Split: Čakavski sabor, 1978, s. 215 (bilj. 113a)


U prepjevu s beskrajno zabavnog kancelarijskog latinskog:

Knez i providur hvarski zasjedao je u lođi Dijeda, na uobičajenom mjestu sudovanja. Saslušao je Petra Hektorovića (1487--13.3.1572.) s jedne strane, i Hanibala Lucića, kao zastupnika druge strane, tj. Frane Paladina. Ovaj nije proveo presudu od 7. kolovoza 1525 (osam godina ranije!); zato je morao, po ponovnoj presudi, u roku od 15 dana popraviti septičku jamu da smrad iz nje ne bi smetao Hektorovićevoj kući; ako to ne napravi, presudu će provesti izvršni organi.

Google veli da je Hektorovićeva biografija za internet znatno manje seksepilna od Lucićeve, tj. PH je na netu nema.

Nema komentara: