9.3.05

Ovo je bestidna reklama

Od sutra Zarez br. 150 na kioscima, u samoposluživanjima, u mesnicama i knjižarama!

A u njemu:

Izborna kampanja u Vatikanu The Onion 5

Lički srpski seljak između srpskog rasizma i hrvatskog neorasizma Andrea Dragojević 6

Internetski jezik Biserka Cvjetičanin 7

Razgovor s Milanom Kangrgom Rade Dragojević 8-9

Druga mladost Milana Kangrge Rade Dragojević 10

Programerska poezija Katarina Peović Vuković 11

Tolstoj, taoizam i apsurd Joško Žanić 13

Suvremena umjetnost. Priručnik za početnike (gotovo ironičan) Irina Grabovan 14

Uvod u kulturni menadžment Rudolf Bartsch 15

Izmješteni susret sa stvarnim Silva Kalčić 16

Mehanička reprodukcija stvarnosti Silva Kalčić 17

Natrag na frontu Stevan Vuković 18

Jednadžba slikarstva Ivica Župan 19

Usputno pitanje stila Nikica Klobučar 20

Intrige, konflikti i nepravde Zrinka Matić 29

Razgovor s Tonom Koopmanom Trpimir Matasović 30-31

Lakoća s pokrićem Trpimir Matasović 31

Razgovor s Ivanom Faktorom Suzana Marjanić 32-33

Lutkarstvo bez ograničenja Tajana Gašparović 34-35

Solženjicin i židovsko pitanje Jaroslav Pecnik 36-37

Trilogija zla i nade Grozdana Cvitan 38

Bog i samba Siniša Nikolić 39

Učenje je droga Steven Shaviro 40

WC u New Yorku Miroslav Nikolac 41

Krist, vino i voda Jurica Starešinčić 42

Čuda i čudesa Neven Jovanović 43

Dva AJME tjedna Željko Jerman 44-45

Animalisti u akciji Snježana Klopotan i Bernard Jan 46

Aktivizmom do etičkog tretiranja životinja Bernard Jan 46

TEMA BROJA: Zarez ? 150 slobodnim stilom

Ovisnost Grozdana Cvitan 22

Dnevnik nestajanja i trajanja Nataša Govedić 23

Pogled izbliza Silva Kalčić 24

Ćilim Katarina Luketić 25

Grupna terapija Trpimir Matasović 26

Budući biblijski osjećaji Zoran Roško 27

Prevođenje ? izazov i ples sa svezanim udovima Gioia-Ana Ulrich 28

Nano-istina za 12 kuna!

Nema komentara: